Vi tar ansvar för både miljö och kvalitet med hjälp av effektiv legofyllning

Vi på Titab Pac AB strävar efter både hög kvalitet och att aktivt bidra till en minskad miljöbelastning.
Därför har vi framställt medvetna mål som vi anser är viktiga för vår verksamhet.

Kvalitetspolicy

  • Vi ska uppfattas som en fullgod leverantör avseende kvalitet, leveranssäkerhet och kompetens.

  • Vi ska sträva efter att i alla led uppfylla av kunden förväntad kvalitet.

  • Vi ska sträva mot noll fel.

  • Produkter ska levereras i rätt tid.

Miljöpolicy

  • Vi ska aktivt arbeta för att uppfylla de lagar/krav som ställs på oss.

  • Vi ska upplysa våra kunder om mindre miljöbelastande alternativ.

  • Vi är enligt lagen om producentansvar anslutna till REPA registret, och ska i enighet med detta informera våra kunder om på vilket sätt återvinning sker.

  • I vår egen verksamhet ska vi se till att källsortering av använt förpackningsmaterial sker och att detta tas om hand och skickas för återvinning.

  • Vi ska i samråd med våra leverantörer aktivt söka efter alternativ till förpackningar som på sikt ger en mindre miljöbelastning.

miljöcertifiering

Miljöcertifiering

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, vilket bevisar att företaget är dedikerat till att systematiskt förbättra sin kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar samt att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.