Conny Wicksell Titab Pac

Conny Wicksell

Titab Pac: en garagehistoria

Titab Pac är ett tre generationers familjeföretag och kontraktsfyllare beläget i Norrköping. Verksamheten startades 1987 av Conny Wicksell och hans far, sedan fadern ställt ut en fyllningsmaskin i garaget ämnat för borttagningsmedel av skidvalla.

Företaget har sedan dess växt och kapaciteten likaså. En maskin i garaget är numera sju högt automatiserade maskinlinjer och mer än ett tiotal anställda. Med denna kapacitet har Titab Pac levererat hög kvalitet och försett butiker, bensinstationer och grossister med fyllda förpackningar.

animation